17:49 09/04/2021

GEX bán hơn 6 triệu cổ phiếu quỹ, giá bình quân 23.399 đồng/cổ phiếu

Hà Anh

GEX đã bán thành công 6.274.950 cổ phiếu, từ ngày 24/3 đến ngày 7/4/2021 với giá giao dịch bình quân là 23.399 đồng/cổ phiếu

Hiện, công ty có 488.244.000 cổ phiếu đang lưu hành.
Hiện, công ty có 488.244.000 cổ phiếu đang lưu hành.

Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (mã GEX-HOSE) công bố Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ.

Theo đó, GEX đã bán thành công 6.274.950 cổ phiếu, từ ngày 24/3 đến ngày 7/4/2021 với giá giao dịch bình quân là 23.399 đồng/cổ phiếu. Như vậy, công ty thu về khoảng 146,83 tỷ đồng từ việc bán hết cổ phiếu quỹ. 

Trước đó, Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam (GEX) công bố đã thành công mua 18,6 triệu cổ phiếu VGC (tương ứng 83% tổng lượng cổ phiếu đăng ký mua) để tăng tỷ lệ sở hữu tại VGC từ 46% lên 50,2%.

Theo nhận định từ VCSC, VCSC nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2021 của chúng tôi cho GEX do khoản lãi bất thường từ định giá lại sau khi hợp nhất VGC. Ngoài ra, GEX sẽ phải ghi nhận chi phí khấu hao lợi thế thương mại. Trong mô hình dự báo của chúng tôi, chúng tôi hiện giả định GEX sở hữu 46% cổ phần tại VGC.

VCSC hiện có khuyến nghị phù hợp thị trường cho GEX với giá mục tiêu 25.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng -8,3%, bao gồm lợi suất cổ tức 0,0%.

Kết thúc năm 2020, lợi nhuận sau thuế tại báo cáo kết quả kinh doanh của báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của VCG đạt lần lượt 1.663 tỷ và 1.690 tỷ đồng, tăng 128,86% và 114,9% so với năm 2019. VCG cho biết nguyên nhân chủ yếu là do trong năm 2020 công ty đạt lợi nhuận cao từ việc chuyển nhượng khoản đầu tư vốn tại một số công ty con và công ty liên doanh liên kết.