21:49 18/10/2021

Hải Phòng là địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết 19 có hiệu quả

Hoàng Long -

Đây là nhận định của ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng...

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh có buổi làm việc tại thành phố Hải Phòng về thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh có buổi làm việc tại thành phố Hải Phòng về thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW

Theo ông Trần Tuấn Anh, thành phố Hải Phòng là một trong những địa phương đã triển khai Nghị quyết 19 có hiệu quả, cách làm đổi mới, đạt được nhiều kết quả tích cực. Những kết quả mà Hải Phòng đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết đã góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế của thành phố.

"Việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả hơn, làm hạn chế tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, giúp địa phương ổn định, phát triển và minh bạch thị trường bất động sản, giảm khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất", ông Tuấn Anh nhấn mạnh.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, nhờ áp dụng các quy định của Luật Đất đai, đặc biệt là cải tiến các khâu trong công tác giải phóng mặt bằng mang lại hiệu quả rõ rệt, qua đó Hải Phòng đã thu hút được nhiều nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư lớn và nhà đầu tư nước ngoài tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, ngoài những kết quả đạt được rất tích cực của Hải Phòng trong việc thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, nhưng thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, định giá đất, bồi thường; nguồn lực về đất đai chưa được khai thác thật sự triệt để; vẫn còn tình trạng có nơi có lúc vi phạm pháp luật về đất đai, sử dụng đất lãng phí hoặc để hoang hóa đất,...

Để khắc phục tình trạng trên, ông Tuấn Anh đề nghị Hải Phòng cần tập trung thảo luận, đánh giá sâu về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị đối với một số vấn đề trọng tâm trong lĩnh vực đất đai như vấn đề giao đất, cho thuê đất; thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố, tạo quỹ đất sạch, đấu giá quyền sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng, công tác định giá đất, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về đất đai của thành phố, tổ chức bộ máy, hiệu quả hoạt động của tổ chức phát triển Quỹ đất, vấn đề phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước về đất đai, vấn đề đất đai của doanh nghiệp Nhà nước khi cổ phần hoá và sau cổ phần hoá…

Qua các báo cáo và thảo luận tại buổi làm việc, đã có nhiều ý kiến được đưa ra góp phần củng cố, bổ sung những nội dung quan trọng trong Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 19; cùng với những đề xuất, kiến nghị để tiếp tục đổi mới trong thời gian tới.

Các ý kiến đã đi thẳng vào những vấn đề lớn trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW trên địa bàn thành phố, chỉ ra những tồn tại, bất cập cũng như đưa ra những đề xuất, kiến nghị về những chủ trương, định hướng, giải pháp trong thời kỳ mới, với mục tiêu đảm bảo nguồn tài nguyên đất đai được sử dụng một cách tiết kiệm, hiệu quả và thực sự là một nguồn lực quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn.

Đối với một nội dung góp ý cụ thể khác, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị thành phố tập hợp thành văn bản gửi Ban Chỉ đạo (thông qua Ban Kinh tế Trung ương) để tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo Báo cáo tổng kết.

Ông Trần Tuấn Anh cũng đề nghị các các đồng chí lãnh đạo thành phố, cùng các đại biểu tham dự buổi làm việc tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, tham gia đóng góp thêm ý kiến để giúp Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này.