18:36 23/11/2021

HIFC đăng ký bán hết quyền mua cổ phiếu HCM với giá gần 960 tỷ đồng

Hà Anh

HFIC đang sở hữu 72.975.180 cổ phiếu HCM, tương ứng 23,86% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Chứng khoán HSC.

Biểu đồ chỉ số giá cổ phiếu HCM.
Biểu đồ chỉ số giá cổ phiếu HCM.

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan của Người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã HSC-HOSE).

Được biết, ngày 12/10/2021 vừa qua, HCM đã chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 152 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 (1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 2 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới). Giá phát hành 14.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, tổng giá trị vốn huy động từ đợt chào bán này là hơn 2.100 tỷ đồng.

Nguồn vốn tăng thêm sẽ được phân bổ cho các hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, bảo lãnh phát hành chứng khoán và tự doanh.

Theo đó, HFIC đang sở hữu 72.975.180 cổ phiếu HCM, tương ứng 23,86% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Chứng khoán HSC.

Như vậy, HFIC được phân bổ 72.975.180 quyền mua – tương ứng số cổ phiếu có thể mua thêm là 36.487.590 cổ phiếu. Với giá phát hành 14.000 đồng/cổ phiếu, nếu thực hiện quyền mua HFIC sẽ chi khoảng 510 tỷ đồng để mua thêm số cổ phiếu này.

Tuy nhiên, HFIC quyết định mang 72.975.180 quyền mua quyền ra bán theo hình thức đấu giá quyền mua cổ phiếu thông qua HOSE. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 25/11 đến ngày 2/12/2021 với tổng giá trị chuyển nhượng dự kiến gần 960 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐQT HCM cũng thông qua việc chi trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cp (1 cp được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 16/12 và ngày thanh toán là ngày 13/1/2022. Như vậy, 305.041.845 cổ phiếu đang lư hành, HCM sẽ chi khoảng 152,5 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông đợt này.

Về kết quả kinh doanh, quý 3 vừa qua Chứng khoán HSC đạt doanh thu hơn 906 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 397 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 128% và 127% so với quý 3/2020.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, Chứng khoán HSC ghi nhận doanh thu thuần 2.411 tỷ đồng, tăng 124% so với cùng kỳ năm 2020 và thực hiện 90% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.151 tỷ đồng, tăng 135% so với cùng kỳ và thực hiện 96% kế hoạch cả năm 2021.

Trên thị trường, kết thúc phiên 23/11, giá cổ phiếu HCM tăng 3,33% lên mốc 46.500 đồng/cổ phiếu và tăng gần 51% so với hồi đầu năm.