08:26 15/02/2023

HNX công bố loạt mã rời sàn và nhiều mã bị duy trì diện hạn chế giao dịch

Hà Anh -

Lý do được HNX đưa ra là các công ty bị hủy niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có quyết định về việc đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu TS4 của CTCP Thủy sản số 4; cổ phiếu SGO của CTCP Dầu thực vật Sài Gòn...

Lý do được HNX đưa ra là các công ty này bị hủy niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

Theo đó, toàn bộ số cố phiếu TS4 đang lưu hành sẽ bị đình chỉ giao dịch từ ngày 28/2/2023.

Được biết, 16.160.646 cổ phiếu TS4 bị huỷ niêm yết bắt buộc, kể từ ngày 13/9/2021 do công ty này vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và xét thấy cần thiết phải huỷ niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư thuộc trường hợp chứng khoán bị huỷ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm o khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

HOSE cho biết căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 14 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dãn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán" "c) Tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán định kỳ báo cáo soát xét nheng không được vượt quá 45 ngày, kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính. Trường hợp tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng phải công bố báo tài chính bán niên đã được soát xét trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký bán cáo soát xét nhưng không vượt quá 60 ngày, kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính".

Tuy nhiên đến hết thời hạn nộp báo cáo, HOSE chưa nhận được Báo cáo tài chính bán niên 2021 (riêng lẻ và hợp nhất) của công ty.

Trước đó, HOSE đã đưa cổ phiếu này vào diện bị kiểm soát từ ngày 13/7 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là -144,28 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2019 là -9,36 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là -147,28 tỷ đồng, căn cứ BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2019 và năm 2020, thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại Tiết b Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 23 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại HOSE ban hành kèm theo Quyết định số 85/DQQ-SGDHCM ngày 19/3/2018.

Được biết, trên BCTC đã được kiểm toán năm 2020 (riêng lẻ và hợp nhất) tại ngày 28/6/2021, bên kiểm toán đã có ý kiến nhấn mạnh.

Cụ thể: trên BCTC hợp nhất năm 2020 của TS4, bên kiểm toán lưu ý tại thời điểm 31.12.2020, công ty đã có số lỗ luỹ kế là hơn 147,28 tỷ đồng, khoản lỗ này đã làm cho Vốn chủ sở hữu tại công ty giảm đi đáng kể và các khoản vay và nợ phải trả đã quá hạn thanh toán, năm 2020 tổng số nhân viên hiện tại của công ty là 56 người và khả năng công ty tiếp tục hoạt động liên tục tuỳ thuộc rất lớn vào việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc cũng như sự phát triển trở lại của hoạt động xuất khẩu của lĩnh vực thuỷ sản trong tương lai gần.

Năm 2022, TS4 ghi nhận doanh thu đạt 30 tỷ đồng - giảm mạnh so với mức 88 tỷ của năm 2021; lợi nhuận gộp đạt 11,4 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 22 tỷ); Tuy nhiên, chi phí lãi vay lên tới gần 19 tỷ, giảm hơn 4 tỷ so với cùng kỳ, khiến TS4 báo lỗ sau thuế 12,9 tỷ (cùng kỳ lỗ ròng 48,2 tỷ đồng).

Tương tự, 20 triệu cổ phiếu SGO chính thức bị hủy niêm yết trên HNX từ ngày 20/12/2019 và ngày giao dịch cuối cùng trên HNX là vào ngày 19/12/2019.

Nguyên nhân mà HNX đưa ra là công ty này vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, thuộc trường hợp hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm m khoản 1 Điều 60 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

Trước đó, ngày 19/9 vừa qua, HNX đã có thông báo về việc tạm ngừng giao dịch cổ phiếu SGO do tổ chức này không khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát và tiếp tục vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện bị kiểm soát, thuộc trường hợp tạm ngừng giao dịch theo quy định.

Tuy nhiên, công ty vẫn không khắc phục nguyên nhân và tiếp tục vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin tại HNX. Cụ thể: công ty chậm công bố báo cáo quản trị năm 2018, Báo cáo tài chính quý 4/2018, Báo cáo thường niên 2018, báo cáo tài chính quý 1 và 2/2019; báo cáo tài chính soát xét bán niên 2019; Báo cáo quản trị bán niên 2019.

Đồng thời, HNX cũng chưa nhận được thông tin công bố nào liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của công ty.

Cùng với TS4, SGO thì HNX cũng thông báo chuyển một số cổ phiếu khác vào diện đình chỉ giao dịch gồm: HVG của Công ty Cổ phần Hùng Vương, HLG của CTCP Tập đoàn Hoàng Loang; CTA của CTCP Vinavico, KAC của CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An, NDF của CTCP Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định và VAT của CTCP VT Vạn Xuân.

Bên cạnh đó, một số mã bị duy trì diện hạn chế giao dịch đối với các mã như CLG, DIC, KSH, LCC, PVA, SDI, TBH, TOP trong khi chỉ có VSF, LQNHNM được đưa ra khỏi diện chứng khoán bị hạn chế giao dịch. Thời gian áp dụng với tất cả các mã từ ngày 17/2/2023.

HNX công bố loạt mã rời sàn và nhiều mã bị duy trì diện hạn chế giao dịch - Ảnh 1
HNX công bố loạt mã rời sàn và nhiều mã bị duy trì diện hạn chế giao dịch - Ảnh 2