22:00 17/05/2021

Masan tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100%

Hà Anh -

MSN hiện có 1.035 cổ đông nước ngoài nắm giữ 33,59%, trong đó cổ đông tổ chức nước ngoài lớn nhất là SK Investment Vina I Pte nắm 109,9 triệu cổ phần, chiếm 9,35%...

Hết quý 1/2021, MSN báo lãi đạt 343 tỷ đồng - cùng kỳ năm ngoái lỗ, công ty báo lỗ 216 tỷ đồng.
Hết quý 1/2021, MSN báo lãi đạt 343 tỷ đồng - cùng kỳ năm ngoái lỗ, công ty báo lỗ 216 tỷ đồng.

Theo đó, MSN vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) chấp thuận tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 100% vốn điều lệ. 

Theo báo cáo thường niên 2020 của Masan Group, tại ngày 31/12/2020, Masan Group có 7.787 cổ đông trong nước nắm giữ 780.131.133 cổ phần tương ứng với 66,41%; và 1.035 cổ đông nước ngoài nắm giữ 394.552.113 cổ phần, tương ứng với 33,59% - trong đó, cổ đông tổ chức nước ngoài lớn nhất là SK Investment Vina I Pte nắm 109,9 triệu cổ phần, chiếm 9,35% và Ardolis Investment thuộc Quỹ chính phủ Singapore (GIC) nắm 8,93%.

Được biết, Masan Group ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất quý 1/2021 đạt 19.977 tỷ đồng, tăng 13,3% so với mức 17.638 tỷ đồng trong quý 1/2020 và lợi nhuận thuần trước thuế đạt 343 tỷ đồng - cùng kỳ năm ngoái lỗ, công ty báo lỗ 216 tỷ đồng.

Mới đây, MSN công bố thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phần ESOP với số lượng là 5.873.416 cổ phiếu, chiếm 0,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành với giá 10.000 đồng. Thời gian thực hiện trong quý 2/2021, sau khi có chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Trên thị trường, sau khi cán mốc 108.100 đồng/cổ phiếu vào ngày 14/5 thì nay cổ phiếu này giảm còn 104.200 đồng với 2.365.200 đơn vị được giao dịch.