16:32 12/04/2018

MIC tổ chức thành công hội nghị triển khai kế hoạch kinh doanh 2018

P.V

Năm 2018, MIC đặt mục tiêu đạt 2,500 tỷ đồng, lợi nhuận hoàn thành 146 tỷ đồng

Mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 của MIC.
Mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 của MIC.

Vừa qua, tại Hạ Long - Quảng Ninh, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội - MIC (UPCoM: MIG) đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Hội nghị đã nghe báo cáo của lãnh đạo 6 khối Hội sở và tham luận của 12 giám đốc các đơn vị trên mọi miền đất nước chia sẻ về các giải pháp để quyết tâm hoàn thành xuất sắc kế hoạch của đơn vị và các kiến nghị.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Hiện, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc MIC cho biết Tổng công ty đặt mục tiêu cho kế hoạch năm 2018 đạt 2,500 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận hoàn thành 146 tỷ đồng; phấn đấu 100% các đơn vị hoàn thành cả chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

Đồng thời tập trung triển khai Bancas với Ngân hàng Quân đội (HOSE: MBB), bảo đảm trước ngày 30/6/2018 hoàn thành tối thiểu 50% kế hoạch bán chéo với MB.

Cũng tại hội nghị, Tổng giám đốc đã có chỉ đạo cho các đơn vị thành viên MIC như: Triển khai kế hoạch kinh doanh 2018; tập trung mỗi tháng hoàn thành 8% kế hoạch, hết quý 2 đạt tối thiểu 45% kế hoạch. Kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ bồi thường. Tăng cường tự đào tạo cán bộ nhân viên, đoàn kết, tổ chức nghỉ mát cho cán bộ nhân viên, động viên cán bộ nhân viên xây dựng hình ảnh là doanh nghiệp bảo hiểm có văn hóa tốt nhất trên thị trường, tạo động lực hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Ngay sau hội nghị, Ban lãnh đạo Tổng công ty, cùng lãnh đạo công ty thành viên MIC đã tiến hành ký kết giao ước kinh doanh, cam kết hoàn thành kế hoạch 2018.