09:34 23/11/2022

SCIC bán thành công lô cổ phần trị giá hơn 390 tỷ đồng tại VIID

Hà Anh

Phiên đấu giá có 2 nhà đầu tư cá nhân tham gia, với mức giá đặt mua cao nhất là 390,57 tỷ đồng/lô cổ phần và mức giá đặt mua thấp nhất bằng giá khởi điểm.

Trang web của VIID.
Trang web của VIID.

Ngày 21/11/2022, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã bán đấu giá trọn lô để thoái vốn sở hữu tại CTCP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIID).

Theo đó, số lượng cổ phần chào bán là 19.528.409 triệu cổ phần, tương đương 100% số cổ phần SCIC đang sở hữu tại VIID và chiếm tỷ lệ 47,63% vốn điều lệ thực góp của công ty này. Giá khởi điểm của lô cổ phần là hơn 390,569 tỷ đồng/lô cổ phần.

Phiên đấu giá có 2 nhà đầu tư cá nhân tham gia, với mức giá đặt mua cao nhất là 390,57 tỷ đồng/lô cổ phần và mức giá đặt mua thấp nhất bằng giá khởi điểm.

Kết quả sau phiên đấu giá, SCIC đã bán thành công số cổ phần chào bán cho 1 nhà đầu tư với giá cạnh tranh thành công là 390,57 tỷ đồng/lô cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt 19.528.409 triệu cổ phần.

Theo giới thiệu, Công ty cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam - VIID được thành lập vào ngày 25/06/2008 bởi Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - SCIC và Công ty cổ phần cơ điện lạnh REE. Vốn điều lệ hiện nay của VIID là 410 tỷ đồng.

Hoạt động chính của VIID là kinh doanh bất động sản; Kinh doanh dịch vụ bất động sản như tư vấn, quảng cáo, quản lý bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, môi giới, định giá, đấu giá bất động sản...

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, HNX đã tổ chức thành công 4 phiên đấu giá trọn lô, thu về cho Nhà nước hơn 913,059 tỷ đồng.

Được biết, tại báo cáo tại Hội nghị công tác người đại diện phần vốn của SCIC tại doanh nghiệp ngày 21/10, Phó Tổng Giám đốc SCIC Lê Thanh Tuấn cho biết, tổng số vốn do SCIC làm chủ sở hữu hiện chiếm khoảng gần 2% tổng số vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp. Trong đó, SCIC đã bán vốn tại 1.040 doanh nghiệp (bao gồm bán hết vốn tại 936 doanh nghiệp, bán một phần vốn tại 104 doanh nghiệp và bán quyền mua tại 19 doanh nghiệp) và cổ phần hóa 24 tập đoàn, tổng công ty.

Tính đến ngày 30/9/2022, danh mục đầu tư của SCIC (còn lại sau khi bán vốn và chuyển giao lại vốn doanh nghiệp công ích cho địa phương) bao gồm 126 doanh nghiệp, với tổng số vốn theo giá trị sổ sách là 47.344 tỷ đồng, trên tổng vốn điều lệ là 158.111 tỷ đồng, bao gồm 121 công ty cổ phần, 1 công ty TNHH 2 thành viên, 4 công ty TNHH MTV.

Hiện tại SCIC nắm giữ trên 50% vốn tại nhiều Tập đoàn và Tổng công ty như Tổng công ty cổ phần Bảo Minh, Tổng công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Việt Nam (Seaprodex), Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Thép Việt Nam, Tổng công ty Điện tử tin học Việt Nam (Viettronics)...