11:01 31/10/2021

Sóng cổ phiếu bất động sản vẫn chưa dừng

Thuỷ Tiên -

Lại một tuần nữa nhóm cổ phiếu bất động sản nổi bật giữa thị trường. Không chi trên HOSE mà cả trên HNX nhóm này cũng chiếm đa số các mã tăng mạnh. Điển hình như DXV, CIG, SGR, DRH, UDC, TLD, HAR...

Sóng cổ phiếu bất động sản vẫn chưa dừng - Ảnh 1
Sóng cổ phiếu bất động sản vẫn chưa dừng - Ảnh 2
Sóng cổ phiếu bất động sản vẫn chưa dừng - Ảnh 3
Sóng cổ phiếu bất động sản vẫn chưa dừng - Ảnh 4
Sóng cổ phiếu bất động sản vẫn chưa dừng - Ảnh 5
Sóng cổ phiếu bất động sản vẫn chưa dừng - Ảnh 6
Sóng cổ phiếu bất động sản vẫn chưa dừng - Ảnh 7
Sóng cổ phiếu bất động sản vẫn chưa dừng - Ảnh 8
Sóng cổ phiếu bất động sản vẫn chưa dừng - Ảnh 9