10:52 09/03/2023

Thị giá 68.000 đồng/cổ phiếu, REE lên kế hoạch bán cổ phiếu cho nhân viên giá 10.000 đồng

Hà Anh -

REE dự kiến dùng 1.007.915 cổ phiếu quỹ để bán giá ưu đãi cho nhân viên quản lý có thành tích kinh doanh năm 2023 xuất sắc...

Sơ đồ giá cổ phiếu REE trên HoSE từ đầu năm 2023 đến nay.
Sơ đồ giá cổ phiếu REE trên HoSE từ đầu năm 2023 đến nay.

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã REE-HOSE) thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 vào ngày 31/3 tới tại Hội trường toà nhà e-town.

Tuy nhiên, hiện tại REE mới công bố một số tài liệu dự kiến trình Đại hội sắp tới, chủ yếu liên quan việc phân phối lợi nhuận 2022, chia cổ tức và sử dụng cổ phiếu quỹ.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 , REE ghi nhận doanh thu cả năm đạt 9.372 tỷ đồng, tăng 61,3% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.515 tỷ đồng, tăng 64,6% so với cùng kỳ, vượt 70% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 2.692 tỷ đồng.

Thị giá 68.000 đồng/cổ phiếu, REE lên kế hoạch bán cổ phiếu cho nhân viên giá 10.000 đồng - Ảnh 1

Qua đó, REE dự kiến trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với dự kiến chia cổ tức tổng tỷ lệ 25%, trong đó trả 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu.

Đối với cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% đã được thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 1/3/20023 vừa qua. Công ty dự chi 355 tỷ đồng trả vào ngày 7/4/2023.

Còn lại 15% cổ tức bằng cổ phiếu nếu được thông qua REE dự kiến phát hành hơn 53,3 triệu cổ phiếu. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 533 tỷ đồng.

Thời gian phát hành dự kiến trong quý 2/2023. Như vậy REE sẽ dành tổng cộng 888 tỷ đồng chia cổ tức năm 2022 cho cổ đông, tổng tỷ lệ 25% nếu được thông qua.

Đáng chú ý, REE dự kiến dùng 1.007.915 cổ phiếu quỹ để bán giá ưu đãi cho nhân viên quản lý có thành tích kinh doanh năm 2023 xuất sắc nhằm khuyến khích, động viên quản lý, đồng thời tạo sự gắn kết với hiệu quả hoạt động và sự phát triển bền vững của Công ty.

Theo đó, giá bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu và cổ phiếu ESOP này dự kiến sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm. Cụ thể, sau năm 1 được chuyển nhượng 30%, sau năm 2 được chuyển nhượng 30% và sau năm thứ ba được chuyển nhượng 40% còn lại.

Theo BCTC hợp nhất năm 2022, tính tới ngày 31/12/2022, REE đang ghi nhận 47,62 tỷ đồng vào cổ phiếu quỹ, tương ứng sở hữu 1.007.915 cổ phiếu quỹ. Như vậy, ước tính giá mua cổ phiếu quỹ trung bình là 47.248 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong năm 2024.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/3, giá cổ phiếu REE tăng thêm 600 đồng lên 68.000 đồng/cổ phiếu.