16:00 19/10/2022

Thúc tiến độ dự án luồng tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu

Xuân Nghi

Trước khả năng dự án bị chậm tiến độ do vướng mặt bằng, mới đây Bộ Giao thông vận tải đã đề nghị tỉnh Trà Vinh (địa phương dự án) chỉ đạo, đẩy nhanh việc chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng liên quan đến dự án luồng tàu biển vào sông Hậu giai đoạn 2...

Trước nguy cơ dự án chậm tiến độ do vướng mặt bằng, Bộ Giao thông vận tải đã đề nghị tỉnh Trà Vinh khẩn trương chỉ đạo, đẩy nhanh việc cho trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng để kịp bàn gia mặt bằng sạch cho dự án.
Trước nguy cơ dự án chậm tiến độ do vướng mặt bằng, Bộ Giao thông vận tải đã đề nghị tỉnh Trà Vinh khẩn trương chỉ đạo, đẩy nhanh việc cho trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng để kịp bàn gia mặt bằng sạch cho dự án.

Thông báo của Bộ Giao thông vận tải truyền đạt ý kiến kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Xuân Sang về công tác giải phóng mặt bằng và các vấn đề liên quan của dự án luồng tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu giai đoạn 2, cũng đề nghị tỉnh Trà Vinh lưu ý, quan tâm đến các ý kiến phản biện từ phía người dân.

Bộ này đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tăng cường vận động để người dân chia sẻ, sớm bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu thi công, đáp ứng tiến độ dự án.

Đối với gói thầu SH2-XL01 thi công xây dựng đường ven kênh Tắt và hạng mục cầu kênh Xáng với tiến độ hợp đồng hoàn thành tháng 11/2022. Hoàn thành phê duyệt quyết toán phần còn lại chi phí giải phóng mặt bằng của dự án công trình luồng cho tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu, giai đoạn 1 trước đó.

Về vấn đề kỹ thuật, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Xuân Sang đề nghị tỉnh Trà Vinh cùng các đơn vị liên quan hỗ trợ Ban quản lý Dự án Hàng hải tổ chức họp với các hộ dân chịu ảnh hưởng nhằm thống nhất giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công phù hợp để giải quyết yêu cầu cấp nước phục vụ sản xuất, kinh doanh nuôi trồng thủy sản của bà con khu vực dọc bờ kè.

Riêng huyện Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh), Bộ Giao thông vận tải cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện thực hiện công tác quản lý phần đất giải phóng mặt bằng nằm xen giữa hành lang bảo vệ kè và tuyến đường ven kênh Tắt. Và sau khi hoàn thành tuyến đường, Bộ sẽ bàn giao phần đất xen giữa đã giải phóng mặt bằng này cho địa phương quản lý.

Trong khi đó, Ban quản lý Dự án Hàng hải có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với địa phương xây dựng kế hoạch bàn giao mặt bằng phù hợp với tiến độ thi công của các gói thầu xây lắp. Đồng thời, Ban quản lý Dự án Hàng hải tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, thực hiện nghiêm các yêu cầu về bảo hộ lao động, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn giao thông, khẩn trương thi công hoàn thành công trình đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ.

Công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu là dự án trọng điểm quốc gia có mục tiêu thu hút, nâng cao năng lực thông qua hàng hóa tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu là dự án trọng điểm quốc gia có mục tiêu thu hút, nâng cao năng lực thông qua hàng hóa tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Trước đó, vào trung tuần tháng 9/2022, Cục quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (TCIMA), thuộc Bộ Giao thông vận tải, thông tin cho biết, dự án xây dựng luồng tàu biển lớn vào sông Hậu giai đoạn 2 đến nay đã bàn giao khoảng 50% mặt bằng phần đường và khoảng 28,9% mặt bằng phần kè. TCIMA cũng cho biết thêm, về tiến độ thì dự án đã triển khai thi công 3/3 gói thầu, đạt sản lượng khoảng 10,5%, đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Tuy nhiên, TCIMA cũng cho rằng, do vướng mặt bằng nên tiến độ của phần đường ven kênh Tắt có nguy cơ chậm tiến độ. Vì vậy Bộ Giao thông vận tải đã yêu cầu Ban quản lý Dự án Hàng hải, - đại diện chủ đầu tư, phối hợp chặt chẽ với địa phương để giải quyết dứt điểm các tồn tại về giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho dự án.

Giai đoạn 1 dự án luồng tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (tổng vốn đầu tư 6.100 tỷ đồng) hoàn thành và đưa vào khai thác từ tháng 4/2017 cho tàu trọng tải đến 10.000 tấn đầy tải, 20.000 tấn giảm tải.

Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2 của dự án là 2.596,17 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 - 2023. Phân bổ kế hoạch vốn dự kiến như sau: Năm 2021 là 200 tỷ đồng; năm 2022 khoảng 1.250 tỷ đồng; năm 2023 là 1.000 tỷ đồng; năm 2024 khoảng 146,17 tỷ đồng để thanh quyết toán.

Công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu là dự án trọng điểm quốc gia có mục tiêu thu hút, nâng cao năng lực thông qua hàng hóa tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Dự án được triển khai thi công từ năm 2009; song do khó khăn về nguồn vốn nên dự án đã phải dừng giãn tiến độ cho đến đầu năm 2014 thì được Quốc hội thông qua và tái khởi động.