22:31 08/12/2021

TPBank chốt danh sách chia cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 35%

Hà Anh -

TPB thông báo ngày 21/12 sẽ là ngày ngày chốt danh sách cho đợt chia cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 35% (100 cổ phiếu TPB được nhận 35 cổ phiếu mới).

Biểu đồ chỉ số giá cổ phiếu TPB.
Biểu đồ chỉ số giá cổ phiếu TPB.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (mã TPB-HOSE) thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, TPB thông báo ngày 21/12 sẽ là ngày ngày chốt danh sách cho đợt chia cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 35% (100 cổ phiếu TPB được nhận 35 cổ phiếu mới).

Theo đó, TPB dự kiến phát hành 410.085.102 cổ phiếu, tương đương quy mô hơn 4.100 tỷ đồng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Như vậy, nếu hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của TPBank sẽ từ từ 11.716 tỷ đồng lên hơn 15.817 tỷ đồng.

TPB sẽ sử dụng lợi nhuận giữ lại lũy kế của năm 2020 lũy kế đã công bố trong báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2020 làm nguồn tài trợ trong kế hoạch này.

Do đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã tăng giá mục tiêu dành cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) thêm 15,8% lên 47.000 đồng/cổ phiếu nhưng điều chỉnh khuyến nghị từ "khả quan" xuống "phù hợp thị trường" do giá cổ phiếu của ngân hàng đã tăng 39,7% trong ba tháng qua.

Theo VCSC, giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu là do định giá cao hơn theo cả phương pháp thu nhập thặng dư và phương pháp P/B mục tiêu do tác động tích cực của việc cập nhật mô hình định giá của chúng tôi đến cuối năm 2022 và áp dụng P/B mục tiêu cao hơn và tăng 0,7% trong dự báo tổng lợi nhuận sau thuế tổng hợp của chúng tôi cho giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng chủ yếu là do tổng thu nhập ngoài lãi tăng 5,7%, bị ảnh hưởng một phần bởi tổng chi phí hoạt động tăng 0,9% và tổng thu nhập từ lãi (NII) giảm 0,9%. Trước đó, TPB đã hoàn tất thương vụ phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu vào tháng 9/2021 với giá 33.000 đồng/CP. Trước đây, chúng tôi giả định rằng thương vụ này sẽ được hoàn thành với giá 35.000 đồng/CP.

VCSC cho biết rủi ro đối với TPB không phát triển được CASA ổn định từ khách hàng bán lẻ và dịch COVID-19 kéo dài có thể gây ra lượng nợ xấu cao hơn dự kiến.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/12, giá cổ phiếu TPB tăng 6,90% lên 51.100 đồng/cổ phiếu và biến động giá 1 năm tăng tới 131,75%.