10:02 09/07/2008

VSC được niêm yết cổ phiếu bổ sung

Nguyệt Ánh

VSC được niêm yết bổ sung 1.587.294 cổ phiếu phát hành thêm trên sàn Tp.HCM

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã VSC) được niêm yết bổ sung 1.587.294 cổ phiếu phát hành thêm.

Với tổng giá trị niêm yết bổ sung theo mệnh giá hơn 15,8 tỷ đồng, đây là số số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức theo tỷ lệ thực hiện 20%/mệnh giá (tương đương tỷ lệ 10:2).

Công ty kinh doanh các lĩnh vực như: dịch vụ đại lý container, đại lý tàu biển và môi giới hàng hải; dịch vụ xếp dỡ hàng hoá; kinh doanh hàng lâm sản xuất khẩu; kinh doanh kho, bến bãi; vận tải, tổ chức liên hiệp vận chuyển hàng xuất nhập khẩu, hàng dự án, hàng quá cảnh; kinh doanh xăng dầu, phụ tùng, phương tiện, thiết bị; sửa chữa đóng mới và cho thuê Container; khai thác cảng biển; khai thác vận tải ven biển.

Được biết, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của VSC năm 2008 đạt hơn 69,2 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 21,9 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 2.420 đồng.