12:02 09/01/2022

Cổ phiếu bất động sản và xây dựng vẫn nóng

Thuỷ Tiên

Kết thúc tuần giao dịch đầu tiên của năm mới 2022, nhóm mã bất động sản và xây dựng vẫn ồ ạt tăng giá. Với kỳ vọng sẽ được hưởng lợi lớn từ chương trình phục hồi kinh tế mà trọng tâm là đầu tư công, các cổ phiếu tăng mạnh gồm FLC, LDG, CII, QCG, NVT, NHA, UDC...

Cổ phiếu bất động sản và xây dựng vẫn nóng - Ảnh 1
Cổ phiếu bất động sản và xây dựng vẫn nóng - Ảnh 2
Cổ phiếu bất động sản và xây dựng vẫn nóng - Ảnh 3
Cổ phiếu bất động sản và xây dựng vẫn nóng - Ảnh 4
Cổ phiếu bất động sản và xây dựng vẫn nóng - Ảnh 5
Cổ phiếu bất động sản và xây dựng vẫn nóng - Ảnh 6
Cổ phiếu bất động sản và xây dựng vẫn nóng - Ảnh 7
Cổ phiếu bất động sản và xây dựng vẫn nóng - Ảnh 8
Cổ phiếu bất động sản và xây dựng vẫn nóng - Ảnh 9