20:31 10/04/2022

KBC bị nhắc nhở về việc giao dịch cổ phiếu quỹ không đúng quy định

Hà Anh -

Qua theo dõi và kiểm tra, HOSE nhận thấy KBC đã đặt lệnh bán cổ phiếu quỹ tại ngày 15/3/2022, dẫn tới vượt 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước...

Biểu đồ giá cổ phiếu KBC thời gian qua.
Biểu đồ giá cổ phiếu KBC thời gian qua.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) nhắc nhở giao dịch cổ phiếu quỹ không đúng quy định đối với Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần (mã KBC-HOSE).

KBC đăng ký bán hết 5.950.978 cổ phiếu quỹ từ ngày 16/2 đến ngày 16/3/2022 theo phương thức giao dịch khớp lệnh/thoả thuận, nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

Tuy nhiên, qua theo dõi và kiểm tra, HOSE nhận thấy KBC đã đặt lệnh bán cổ phiếu quỹ tại ngày 15/3/2022, dẫn tới vượt 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Căn cứ tại Khoản 3, Điều 8, Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định: "Khối lượng đặt bán trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt bán tối thiểu từ 3% đến tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với UBCKNN", HOSE nghiêm khắc nhắc nhở và đề nghị KBC phải tuân thủ các quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ.

Kết thúc giao dịch, KBC đã bán thành công 5.950.978 cổ phiếu quỹ và không còn sở hữu cổ phiếu quỹ nào nữa với giá giao dịch bình quân đạt 56.246 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền KBC thu về khoảng 335 tỷ đồng.

Theo ghi nhận trên BCTC hợp nhất năm 2022, KBC ghi nhận số cổ phiếu trên có giá trị là 364,46 tỷ đồng, tương ứng 61.244 đồng/cổ phiếu. Như vậy, so với giá mua vào, công ty lỗ gần 30 tỷ đồng sau nhiều năm nắm giữ số cổ phiếu quỹ trên.

Trên thị trường, chốt phiên giao dịch ngày 8/4, thị giá KBC giảm sàn 6,9% xuống mức 48.700 đồng/cổ phiếu.

Mới đây, HĐQT KBC thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, KBC dự kiến phát hành 191.903.722 cổ phiếu, tỷ lệ 3:1 (sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện lấy từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là gần 2.694 tỷ đồng. Thời gian dự kiến là quý 1 đến quý 2/2022 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Năm 2021, Tổng doanh thu hợp nhất của Tập đoàn đạt 4.420,9 tỷ đồng, bằng 179,1% so với năm 2020, bằng 66,98% so với kế hoạch. Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi bao gồm: Cho thuê đất, cho thuê nhà xưởng, bán bất động sản và các dịch vụ liên quan đạt 4.246,0 tỷ đồng, bằng 197,4% so với năm 2020, chiếm 96% tổng doanh thu của Tập đoàn. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2021 của Tập đoàn đạt 953,8 tỷ đồng, bằng 298,2% so với năm 2020, bằng 47,7% so với kế hoạch. Lợi ích thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 782,3 tỷ đồng, bằng 349,2% so với năm 2020.

Năm 2022, KBC dự kiến tổng doanh thu hợp nhất là đạt 9.800 tỷ đồng và tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế là 4.500 tỷ đồng.