11:02 13/10/2021

Không công bố thông tin, một loạt công ty bị phạt tiền

Hà Anh -

SSC đã ban hành một loạt quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex; Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - (CTCP); Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình và Công ty cổ phần chứng khoán Funan do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành một loạt quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex; Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - (CTCP); Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình và Công ty cổ phần chứng khoán Funan do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể: Công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex bị phạt 300 triệu đồng do niêm yết chứng khoán quá thời hạn trên 12 tháng.

Đồng thời, Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam (CTCP) bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể: Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - Công ty cổ phần công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (đối với Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán); Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (đối với Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán); Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQ-CN-HĐQT ngày 28/12/2019 về việc thay đổi nhân sự; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2021/VLC/NQ-HĐQT ngày 04/01/2021 về bổ nhiệm quyền Kế toán trưởng kèm theo Bản cung cấp thông tin của Kế toán trưởng ngày 04/01/2021; Giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán thay đổi trên 10% so với Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.

Tương tự, Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình (Thái Bình) bị phạt 85 triệu đồng do đã nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định từ trên 36 tháng.

Cụ thể: tại thời điểm ngày 10/02/2015, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình trở thành công ty đại chúng, có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng và trên 100 cổ đông. Tuy nhiên, đến ngày 31/7/2020, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước mới nhận được hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty).

Còn Công ty cổ phần chứng khoán Funan (Tp.HCM) bị phạt 50 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty công bố thông tin không đúng thời hạn Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02.1/2020/FNS-NQ.HĐQT ngày 28/2/2020 về việc phê duyệt khoản vay giữa Công ty với ông Xu Zhi Wei - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty với số tiền vay 20 tỷ đồng.