Bàn giải pháp phát triển tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030
Đầu tư

Bàn giải pháp phát triển tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030

Làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị, UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị Trung ương cần sớm có cơ chế quản lý vùng; thành lập Trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vùng Tây Nguyên; mở rộng không gian phát triển cho cảng hàng không Buôn Ma Thuột...

Khởi động xây dựng kế hoạch quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn

Tài chính

Chứng khoán

Đầu tư

Bất động sản

Doanh nghiệp xây dựng có nguy cơ tàn lụi dần

Doanh nghiệp xây dựng có nguy cơ tàn lụi dần

Biến động giá cả vật liệu quá lớn; thủ tục pháp lý phức tạp; bị nợ đọng; công tác thanh kiểm tra chồng chéo… đang khiến các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam đối mặt với nguy cơ tàn lụi dần.

Kinh tế số

Doanh nghiệp

Thế giới

Thị trường

Tech Connect

Dân sinh