Sẽ có một mô hình phục hồi kinh tế khác xa lịch sử?

Sẽ có một mô hình phục hồi kinh tế khác xa lịch sử?

Quỳnh Nguyễn

Nhờ có vaccine đưa vào sử dụng đại trà trong năm tới, sự phục hồi kinh tế có thể sẽ do nhu cầu về dịch vụ dẫn dắt, chứ không phải hàng hóa, như sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu...

VN-Index "hút chết" với nhịp xả cuối ngày

VN-Index
Lan Ngọc

Thị trường vẫn được xem là tăng hôm nay nhưng diễn biến khá tiêu cực và phải nhờ đến sức mạnh của một số cổ phiếu lớn mới giữ cho VN-Index xanh cuối phiên...