Chấn chỉnh các hoạt động quảng cáo trên không gian mạng
Kinh tế số

Chấn chỉnh các hoạt động quảng cáo trên không gian mạng

Sẽ xử phạt nghiêm các đại lý, nhãn hàng quảng cáo hợp tác với các nền tảng quảng cáo vi phạm, quảng cáo nội dung xấu hoặc không báo cáo cơ quan chức năng. Đặc biệt, sẽ công bố công khai các nhãn hàng, đại lý quảng cáo, nền tảng phát hành quảng cáo, trang thông tin điện tử vi phạm và khuyến cáo không hợp tác quảng cáo các đối tượng đó...

Doanh nghiệp Việt đẩy mạnh số hóa để "đón đầu" năm mới

Tài chính

Chứng khoán

Đầu tư

Bất động sản

Kinh tế số

Doanh nghiệp

Thế giới

Thị trường

Tech Connect

Dân sinh