Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 49-2022

Tài chính

Chứng khoán

Đầu tư

Bất động sản

Thu ngân sách từ nhà, đất liên tục giảm tốc

Thu ngân sách từ nhà, đất liên tục giảm tốc

Luỹ kế 11 tháng năm 2022, mặc dù các khoản thu từ nhà, đất vẫn tăng 30% so với cùng kỳ năm trước nhưng theo Tổng cục Thuế, nguồn thu này sụt giảm trong nhiều tháng gần đây...

Kinh tế số

Doanh nghiệp

Thế giới

Thị trường

Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Nigeria

Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Nigeria

Việt Nam và Nigeria đều mong muốn đưa nông nghiệp thành lĩnh vực trọng tâm hợp tác giữa hai nước, cần thiết lập và triển khai các cơ chế hợp tác về thương mại phát huy vai trò kết nối để thâm nhập thị trường khu vực của nhau. Đồng thời, hai nước sẽ làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS)…

Tech Connect

Dân sinh