Xuất siêu toàn ngành nông lâm ngư nghiệp đạt trên 10 tỷ USD
Thị trường

Xuất siêu toàn ngành nông lâm ngư nghiệp đạt trên 10 tỷ USD

Trong 11 tháng của năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 85,13 tỷ USD. Trong đó: xuất khẩu 47,84 tỷ USD; nhập khẩu 37,29 tỷ USD. Như vậy, tính đến thời điểm này, toàn ngành nông lâm ngư nghiệp xuất siêu 10,55 tỷ USD tăng 33,7% so với cùng kỳ năm trước…

Triển khai 5 mục tiêu cụ thể thực hiện kinh tế tuần hoàn

Tài chính

Chứng khoán

Đầu tư

Bất động sản

Làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai và thông tin nhà ở

Làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai và thông tin nhà ở

Tại Hà Nội và Hà Nam đã chuẩn hóa, làm giàu, làm sạch, bổ sung, liên kết thông tin với dữ liệu không gian thửa đất; số thửa đất đã được làm giàu, làm sạch, bổ sung thông tin trong cơ sở dữ liệu đạt tỷ lệ  khoảng 80%...

Kinh tế số

Doanh nghiệp

Thế giới

Thị trường

Nông nghiệp 11 tháng năm 2023: Lúa gạo tiếp tục thắng lớn, thủy sản và lâm sản duy trì tăng trưởng

Nông nghiệp 11 tháng năm 2023: Lúa gạo tiếp tục thắng lớn, thủy sản và lâm sản duy trì tăng trưởng

Trong 11 tháng của năm 2023, sản lượng thủy sản tăng 2,2%; sản lượng gỗ khai thác tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng lúa mùa thu hoạch tại Đồng bằng sông Cửu Long năm nay tăng thêm 80.000 tấn và lúa thu đông tăng thêm 392 nghìn tấn; góp phần đưa xuất khẩu gạo tính đến 15/11 đạt 7,4 triệu tấn và kim ngạch 4,15 tỷ USD, vượt xa kết quả của năm 2022…
Ngành lúa gạo có nơi “nương tựa” mới

Ngành lúa gạo có nơi “nương tựa” mới

Nhiều năm qua Hiệp hội Lương thực Việt Nam thường do lãnh đạo một doanh nghiệp nhà nước làm Chủ tịch, khiến các doanh nghiệp tư nhân xuất khẩu lúa gạo nhận thấy khó phù hợp. Các doanh nghiệp tư nhân xuất khẩu gạo của nước ta ngày càng lớn mạnh, đang chiếm lĩnh các thị trường khó tính như EU, Mỹ… nên cần có mô hình Hiệp hội mới của ngành hàng lúa gạo…

Tech Connect

Dân sinh