Khơi dậy niềm tin, khát vọng của dân tộc Việt Nam

Khơi dậy niềm tin, khát vọng của dân tộc Việt Nam

Hoàng Nam

Bên lề Đại hội XIII, các đại biểu cho rằng Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương đã thể hiện sự gắn bó, kết tinh giữa quan điểm, trí tuệ của Đảng và các tầng lớp nhân dân; khơi dậy niềm tin, khát vọng của dân tộc Việt Nam...

Xả hàng ồ ạt, VN-Index giảm sâu nhất 1 tháng

Xả hàng ồ ạt, VN-Index giảm sâu nhất 1 tháng
Kim Phong

Dù đang mùa công bố kết quả kinh doanh song những tín hiệu tích cực từ lợi nhuận của các doanh nghiệp lớn cũng không đủ để kéo được thị trường...