SVB có chủ mới, khủng hoảng đã đến hồi kết?
Thế giới

SVB có chủ mới, khủng hoảng đã đến hồi kết?

First Citizens Bank đã đạt được thỏa thuận mua lại tất cả tài sản, tiền gửi và các khoản vay còn lại của Silicon Valley Bank (SVB) - ngân hàng Mỹ phá sản hồi đầu tháng này và châm ngòi cho cuộc khủng hoảng ngân hàng tại nước này...
Một số điểm bất hợp lý về định giá đất tại dự thảo Luật Đất đai sửa đổi
Tài chính

Một số điểm bất hợp lý về định giá đất tại dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Ở Việt Nam, dù đất đai thuộc sở hữu toàn dân nhưng quyền sử dụng đất vẫn là một quyền tài sản quan trọng ngay cả khi chưa đạt tới mức tuyệt đối như quyền sở hữu. Thông qua cơ chế giá, Nhà nước quyết định phân bổ quyền sử dụng đất đến các cá nhân, tổ chức trong nền kinh tế. Mặc dù giá chưa phải cơ chế hoàn hảo, nhưng nếu năng lực khai thác và hiệu quả sử dụng tài nguyên sẽ được phản ánh qua việc sẵn lòng chi trả thì cơ chế giá là cơ chế hiệu quả quyết định quyền sử dụng đất sẽ được trao cho ai...

Tài chính

Chứng khoán

Đầu tư

Bất động sản

Một số điểm bất hợp lý về định giá đất tại dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Một số điểm bất hợp lý về định giá đất tại dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Ở Việt Nam, dù đất đai thuộc sở hữu toàn dân nhưng quyền sử dụng đất vẫn là một quyền tài sản quan trọng ngay cả khi chưa đạt tới mức tuyệt đối như quyền sở hữu. Thông qua cơ chế giá, Nhà nước quyết định phân bổ quyền sử dụng đất đến các cá nhân, tổ chức trong nền kinh tế. Mặc dù giá chưa phải cơ chế hoàn hảo, nhưng nếu năng lực khai thác và hiệu quả sử dụng tài nguyên sẽ được phản ánh qua việc sẵn lòng chi trả thì cơ chế giá là cơ chế hiệu quả quyết định quyền sử dụng đất sẽ được trao cho ai...

Kinh tế số

Doanh nghiệp

Thế giới

Thị trường

Tech Connect

Dân sinh